contador de visitas gratis AMICS UAB-IRTA-CReSA

IRTA-CReSA

El Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA és un centre propi de l’IRTA. La recerca de l’IRTA-CReSA s’emmarca dins de l’Àrea de Producció Animal i al Programa de Sanitat Animal. Dins d’aquest programa, la recerca es classifica en tres subprogrames:

  1. Malalties endèmiques
  2. Malalties exòtiques
  3. Epidemiologia i anàlisi de risc

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La seva finalitat és contribuir a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d'impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.