contador de visitas gratis AMICS UAB-Propostes innovadores per combatre l'escassetat de l'aigua

Propostes innovadores per combatre l'escassetat de l'aigua

Sistema instal·lat a Lesbos que permet regenerar i valoritzar aigües residuals urbanes mitjançant un tractament biològic anaeròbic.

L'aigua és vida, i la seva escassetat representa una seriosa amenaça per a la supervivència de l'ésser humà. L'economia circular d'aquest element es presenta com una solució a partir de la qual, el reciclatge és la prioritat. Des del projecte Hydrousa, en el qual col·labora una empresa derivada de la UAB (AERIS), s'han proposat solucions innovadores que començaran a provar-se en aquest 2021. Diferents experiments a les illes gregues serviran per demostrar que a partir de la recuperació d'aigües residuals urbanes, i de l'aigua de pluja és possible obtenir recursos addicionals i necessaris com a biogàs i fertilitzants, entre altres, i la revaloració econòmica de sistemes agrícoles, com a camps d'orenga o manglars, per a obtenir olis essencials, aigua de reg, energia i aliments.

El pla d'acció d'economia circular de la Comissió Europea té com a objectiu implementar solucions innovadores per recuperar i reutilitzar els recursos valuosos, i el reciclatge de l’aigua és una de les prioritats.  Inspirat en aquesta tendència, HYDROUSA és un projecte de recerca que vol recuperar aigua de fonts no convencionals i revaloritzar-la mitjançant sistemes naturals, impulsant així també la vessant agrícola i energètica de la regió mediterrània des d’una perspectiva local. El projecte, finançat per la UE, involucra 28 socis de deu països, està coordinat per la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes (NTUA) i compta amb la participació de l’spin-off de la UAB AERIS, creada per experts del grup de recerca GENOCOV.

Aquest 2021 el projecte entra en la fase més important perquè totes les solucions d’innovació ja estan desenvolupades i operatives, i ara es començaran a provar. Durant els pròxims dos anys es duran a terme experiments per demostrar que la circularitat pot ser la solució a l’escassetat d’aigua, i alhora és útil per impulsar el desenvolupament agrícola sostenible i la biodiversitat. Les illes gregues de Lesbos, Miconos i Tinos tenen sis llocs de demostració a gran escala de solucions sostenibles, innovadores i naturals per al tractament i gestió de l’aigua. 

A l'illa de Lesbos, AERIS ha desenvolupat i instal·lat un sistema que permetrà regenerar i valoritzar aigües residuals urbanes mitjançant un tractament biològic anaeròbic. Aquest tractament permet reduir la contaminació orgànica de l'aigua, produint a més energia en forma de biogàs. L'aigua, posteriorment, completa la seva depuració per mitjà d'un sistema d'aiguamolls artificials. Després d’un procés de desinfecció, aquesta aigua, rica en nutrients, s'utilitzarà per a la fertirrigació d'un sistema agroforestal. El fang produït al reactor anaerobi es compostarà i s'utilitzarà com a fertilitzant, i el biogàs es farà servir com a combustible d'un vehicle que utilitzarem per divulgar el projecte. Es tracta, doncs, d'un sistema de gestió d'aigües residuals autosostenible, on l'aigua, els nutrients i el fang produïts es reutilitzen amb importants beneficis ambientals i econòmics. El biogàs es purificarà i es comprimirà per a usar-lo com a combustible en un vehicle, que utilitzarem per a divulgar el projecte.

A Miconos estan desenvolupant sistemes de recollida optimitzats d'aigua de pluja. Al petit poble d’Ano-Mera, una àrea agrícola remota, s'està provant un sistema de recol·lecció subterrània d’aigua de pluja. Aquesta aigua s'utilitza per regar un camp d'orenga, que després es revaloritza per produir olis essencials. En un altre sistema, l'aigua de pluja i el vessament superficial s'estan recol·lectant a l'aqüífer durant l'estació humida, i s'utilitzen per a la producció de lavanda durant l'estació seca.

Finalment, a Tinos es busquen solucions naturals i sostenibles per tractar i recuperar aigua i productes valuosos. D'una banda, s'està provant un sistema natural de dessalació basat en els principis d'evaporació i condensació, combinat amb un hivernacle per produir fruites tropicals, que es consumiran localment. Aquest sistema, basat en els manglars, produeix aigua de reg i sal comestible. S'ha desenvolupat, a més, una instal·lació ecoturística que presenta un cicle de gestió autosuficient d'aigua, energia i aliments.

Més informació:
Dr. Óscar J. Prado Rubianes; Dr. Raquel Montes; Dr. Albert Bartrolí
Aeris Tecnologías Ambientales S.L.
Universitat Autònoma de Barcelona.
o.prado@aeristec.com