contador de visitas gratis AMICS UAB-Junta Directiva Amics UAB

Junta Directiva Amics UAB


P
resident
Albert Sòria

Secretari General
Gabriel Izard

Tresorer
Lluís Brunet
 
Vocals
Lluís Bogunyà
Joan Botella
Emanuela Carmenati
Rosa Carrió 
Francesc Cayuela
Emili Ferrer
Pilar Figueras
Antonio Franco
Montserrat Garcia-Caldés
Hortensia Iturriaga 
Joan Laporta 
José M. Milá
Santiago Ramentol
Montserrat Roca
Carlos Eliseo Sánchez
Josep Maria Vallès

Junta Directiva de l'Associació d'Amics UAB