contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea 2021

Assemblea 2021

L'assemblea general la realitzem el dimarts 15 de juny a les 16 hores en primera convocatòria. En el cas que en primera convocatòria no assisteixi un 50% dels socis, la faríem en segona convocatòria el mateix dia a les 16:30 hores. A l'assemblea es pot assistir tant presencialment (a la Torre Vila Puig, seu d'AmicsUAB) com telemàticament. S'ha de tenir en compte que presencialment les places són molt limitades i aniran per ordre d'inscripció. En el cas que presencial no quedin places, l'hauràs de seguir per zoom.