contador de visitas gratis AMICS UAB-La Red Científica en Benestar Animal (Red CIBA) en les XIX Jornades AIDA

La Red Científica en Benestar Animal (Red CIBA) en les XIX Jornades AIDA

En el marc de les XIX Jornades AIDA sobre Producció Animal, organitzades per l'Associació Interprofessional per al Desenvolupament Agrari i celebrades els dies 1 i 2 de juny de 2021, s'ha presentat la Red Cientifica en Bienestar Animal (Red CIBA), la qual ha estat promogut per investigadors de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​i Neiker. La Red CIBA és una xarxa que inclou, fins al moment, investigadors de més de 20 centres de tot el territori estatal. La xarxa neix amb la vocació de crear, mantenir i enfortir el teixit de recerca en benestar animal, i els seus objectius són identificar investigadors de l'àrea de benestar animal, fomentar la comunicació activa entre aquests, incentivar la col·laboració, compartir avenços obtinguts en projectes de investigació, facilitar la comunicació amb agents externs, i desenvolupar activitats que promoguin l'estrenyiment de vincles. El dimecres 2 de juny es va realitzar l'Assemblea constitutiva de la Red CIBA, que va ser precedida per un taller d'intercanvi científic entre els participants, estructurat en grups de discussió, per tal d'identificar àrees prioritàries de recerca en benestar animal i discutir les possibles necessitats i limitacions perquè la investigació es porti a terme a nivell estatal. L'equip de la Red CIBA va realitzar una revisió documental prèvia, com a preludi per iniciar i dinamitzar el debat en cada grup de treball. Fruit del taller es pretén la construcció col·lectiva d'un document que empoderi comunicativament a la xarxa. Tots els participants al taller van ser convidats a contribuir en la preparació de el document, podent formar part de la coautoria de la publicació científica.

El web de la Red CIBA és https://redciba.org/ i el correu de contacte és red.cientifica.bienestar@gmail.com