contador de visitas gratis AMICS UAB-PROJECTE WATERTUR: optimitzant l'ús de l'aigua a instal·lacions turístiques

PROJECTE WATERTUR: optimitzant l'ús de l'aigua a instal·lacions turístiques

El projecte “Recerca de tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en hotels” (WATERTUR) està a punt de completar-se després de 36 intensos mesos de treball. El projecte, coordinat pel Clúster de l’Aigua de Catalunya (Catalan Water Partnership) i on hi participen a més a més un centre tecnològic enfocat a la millora industrial (LEITAT) i 5 empreses (Sorigué, Anthesis Group, SERHS Hotels, Fluidra i AERIS Tecnologias Ambientales), té com a objectiu principal desenvolupar noves tecnologies per tal d’optimitzar, valoritzar i reutilitzar aigua residual consumida, amb especial èmfasi en l’àrea recreativa. Es pretén, per tant, investigar en solucions innovadores avançades en l’àmbit dels tractaments d’aigües residuals, l’avaluació del seu perfil ambiental, la monitorització i el càlcul de la petjada hídrica i de carboni en temps real del cicle integral de l’aigua i als sistemes de presa de decisions de l’àrea recreativa i d’aigües residuals de l’hotel.

AERIS, spin-off de la UAB, ha estat l’encarregat del disseny, construcció i operació de la planta demostrativa AnMBR, orientada a la depuració i reutilització de les aigües residuals i a la producció d'energia a partir d'aquestes aigües. La planta està constituïda per un reactor biològic anaerobi tipus UASB i per un mòdul de membranes d’ultrafiltració, i ha estat instal·lada en l’Hotel Rural Vilar Sant Hilari per a la seva operació durant 3 mesos. En la primera etapa, el reactor UASB, es produeix l’eliminació de la matèria orgànica present a l’aigua residual al mateix temps que es  produeix biogàs (un combustible verd) i una certa quantitat de fangs. A la segona etapa es produeix la separació dels sòlids per a garantir una major qualitat d’abocament i possibilitar la seva reutilització. El principal repte del projecte WATERTUR és la implementació final d’aquestes tecnologies en el sector turístic.

Al llarg de l‘operació s'han assolit eficàcies d'eliminació de matèria orgànica contaminant de l'ordre de l'85%, generant biogàs i  fangs aprofitables en agricultura.

El coneixement adquirit en l'execució de el projecte permetrà, en un futur proper, disposar de tecnologies contrastades per gestionar el cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques d'una manera molt més circular i sostenible.

Per més informació, consulta la web d'AERIS: http://aeris.es/