contador de visitas gratis AMICS UAB-El projecte SCALIBUR: Cap a una revolució en la valorització dels bioresidus

El projecte SCALIBUR: Cap a una revolució en la valorització dels bioresidus

El projecte SCALIBUR, acrònim de SCALable technologIes for Bio-Urban waste Recovery (Tecnologies escalables per a la recuperació de residus biourbans), està constituït per 21 socis de 8 països europeus de diferent àmbit (centres d’investigació, universitats, govern local, gestors de residus i empreses) entre els quals es troba una empresa catalana, l'spin-off de la UAB AERIS Tecnologies Ambientals. El projecte pretén fer un pas endavant en la transició cap a una economia circular a Europa, incrementant la viabilitat tecnològica i la aplicabilitat industrial en el camp de la valorització dels residus orgànics urbans mitjançant la cooperació estratègica entre diversos sectors. SCALIBUR, docs, pretén contribuir a dos reptes europeus: reduir els dipòsits a abocador i aconseguir una economia circular en 2030.

SCALIBUR presenta un concepte innovador per a la valorització de tres fonts importants de residus orgànics: la fracció orgànica dels residus sòlids urbans (FORSU) recollida de forma selectiva, els residus orgànics procedents del canal HORECA i dels supermercats i els llots de depuradora de les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes. A partir d’aquests residus s’obtindran bioproductes d’alt valor afegit com proteïnes, lípids, productes químics, bioplàstics i biopesticides mitjançant processos innovadors i ecològics.

Aeris és la entitat encarregada de validar i demostrar la producció de biopesticides utilitzant el procés de Fermentació en Estat Sòlid (SSF, per les seves sigles en anglès) a partir de la fracció sòlida obtinguda mitjançant una hidròlisi enzimàtica de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans (FORSU). Actualment, s’estan realitzant assajos a escala de laboratori per a optimitzar les condicions d’operació en termes de temperatura, aeració, homogeneïtzació, etc. i maximitzar així la producció d’aquest biopesticida, tasca per a la qual l'amplíssima experiència de el grup de recerca GICOM està sent d'inestimable ajuda. Aquests assajos seran la base per a la realització posterior de l’escalat del procés.

Més informació:

http://www.scalibur.eu/