contador de visitas gratis AMICS UAB-Joan Lluís Pérez Francesch

Joan Lluís Pérez Francesch

Joan Lluís Pérez Francesch va ser escollit Secretari d'AmicsUAB a les eleccions celebrades el mes de desembre de 2022. És catedràtic de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és secretari de l'esmentat Departament. És director de la Revista Catalana de Dret Públic. Les seves línies de recerca són la corrupció política, el civisme i la convivència, les tensions entre llibertat i seguretat, i l'ètica de la cura i la política.