contador de visitas gratis AMICS UAB-Estatuts d'AmicsUAB

Estatuts d'AmicsUAB

 AmicsUAB és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1989, promoguda pel Rectorat i el Consell Social de la mateixa universitat amb la voluntat d'impulsar una relació oberta d'intercanvi entre la universitat i la societat.