contador de visitas gratis AMICS UAB-Dia Mundial del Clima i d’Adaptació al Canvi Climàtic 2022

Dia Mundial del Clima i d’Adaptació al Canvi Climàtic 2022

Avui 26 de març, com cada any, es commemora el Dia Mundial del Clima i la importància de tenir cura del medi ambient.

L’escalfament global ja és una realitat. El significatiu augment del nivell mitjà de temperatura del planeta, provocat per les emissions a l'atmosfera de gasos d'efecte d'hivernacle, estan estretament vinculades amb l'activitat humana. Un dels últims informes de l'IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic) s’alerta d’un escalfament global de més de 1,5 °C que podria causar pertorbacions climàtiques sense precedents.

El passat dimecres 2 de març es va dur a terme la Cinquena Sessió de l'Assemblea de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA 5), celebrada a Nairobi (Kenya). Durant aquesta es va decidir aprovar la creació d’un Comitè Internacional de Negociació per aconseguir un acord internacional vinculant amb l'objectiu de frenar la contaminació per plàstics. Segons va explicar el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, la proposta va més enllà d’abordar únicament les deixalles marines. Es pretén solucionar el problema des d’una perspectiva global que permeti considerar les fonts terrestres i abordar el cicle de vida complet del plàstic.

Segons Informe 2021 publicat per Contaminació Barcelona, es va tancar l’any superant desorbitadament els nous llindars respecte les partícules de suspensió PM10. Es va demostrar que els valors han augmentat entre un 141% i un 158% respecte l’any anterior.  Ells mateixos afirmen que “Els nivells de contaminació mitjans anuals de NO2, PM10 i PM2,5 a totes les estacions de mesura es mantenen per segon any consecutiu per sota dels llindars màxims legals, però es troben clarament per sobre dels nivells considerats com segurs per l’Organització Mundial de la Salut”.

Si voleu informar-vos més sobre el canvi climàtic, des d’AmicsUAB hem fet un seguit d’actes que us poden interessar:

-  Càpsula: “La situació de l’aigua a Catalunya i Espanya” de la mà d’en Gonzalo Delacamara, coordinador i investigador del Departament d'Anàlisis Econòmic de la Fundación IMDEA Agua i professor a la Universitat d'Alcalà, i David Saurí, coordinador del Grup de Recerca en Aigua Territori i Sostenibilitat (GRATS) i professor del Departament de Geografia de la UAB, ens expliquen la situació de l'aigua a Catalunya i Espanya.

-  Sopar Claris: “Com explicar el temps, davant de l'emergència climàtica” de la mà d’en Tomàs Molina, cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya.

-  Universitat Opina: “Els desafiaments de l'aqüicultura del segle XXI” de la mà d’Enric Gisbert, cap del programa d'Aqüicultura de l'IRTA.

-  Universitat Opina: “L’escassetat de l’aigua al món, una visió crítica” de la mà d’en David Saurí, coordinador del Grup de Recerca en Aigua Territori i Sostenibilitat (GRATS) i professor del Departament de Geografia de la UAB.