contador de visitas gratis AMICS UAB-El president d’Amics UAB assisteix al ple del Consell Social UAB

El president d’Amics UAB assisteix al ple del Consell Social UAB

El president de l’associació d’Amics de la UAB, el Sr. Francesc Cayuela,  va assistir al Ple del Consell Social que es va organitzar el dijous 19 de juliol a la torre Vila Puig. El Ple va ser presidit pel president del Consell Social, el Sr. Gabriel Masfurroll (@Masfurroll).

El Ple està format per nou persones representatives de la societat catalana i sis membres del Consell de Govern de la Universitat.  A més hi assisteixen com a convidats un membre de l'organització sindical, un membre de l'organització empresarial més representativa en l'àmbit de Catalunya i altres representants de col·lectius que es considerin d’interès.

El Consell Social de la UAB és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Autònoma de Barcelona. El Consell Social col·labora amb la Universitat en la definició dels criteris i de les prioritats de la seva planificació estratègica, així com en l’exercici de les competències que li confereix la Llei en l’àmbit de la programació i gestió universitària; de la gestió econòmica, pressupostària i patrimonial; i de la comunitat universitària.