contador de visitas gratis AMICS UAB-Formació sobre el funcionament de la Unió Europea per a docents de secundària

Formació sobre el funcionament de la Unió Europea per a docents de secundària

Informació del calendari i del contingut del curs

 

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de d'educació secundària.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Cristina Blasi, Ferran Brunet i Montserrat Pi.
Preu: 115 €.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

Presentació:
El curs respon a la demanda de coneixement sobre la UE per part del professorat de secundària, que ho té en el programa, però que no forma normalment part del seu coneixement de base, ja que ho fan professors d'història i de geografia. És, per tant, molt útil per donar una visió general i actualitzada del que és i representa la UE de cara a la seva formació particular i per poder transmetre-ho a l'alumnat. 
També s'aportaran eines pedagògiques per implementar els coneixements adquirits a l'aula. 

Objectius:
Aproximar al professorat de secundària al funcionament de la UE, de manera introductòria, a partir dels temes en què s’estructura el Máster d'Integració Europea i el MOOC sobre la UE.  

Continguts:

 1. Introducció a la UE: definició, història i ampliació.
 2. Institucions
 3. Dret.
 4. Economia.
 5. Polítiques internes.
 6. La unió política: l'espai de llibertat, seguretat i justícia i l'acció exterior.

Metodologia:
El curs s’estructurarà en 6 mòduls més un de presentació general del programa. Cada mòdul s’estructurara a partir dels següenst recursos:  

 • Lectures.
 • Vídeos externs (de les institucions europees).
 • Qüestionari. 
 • Fòrum. 
 • Videoconferència (amb Teams) d’1 h. sobre un tema concret dels que formen part del títols. El tema de la conferencia i l’enllaç a la cita formaran part d’un apartat del mòdul. Durant la videoconferència també es podran fer preguntes sobre el contingut general del mòdul.  
 • Recursos per portar a l’aula. 
 • Saber més: recopilació de bibliografia. 

Videoconnexions sincròniques: Totes seran a les 18 h

 • 1 juliol – Cristina Blasi Casagran 
 • 3 juliol – Cristina Blasi Casagran 
 • 6 juliol – Montserrat Pi Llorens 
 • 8 juliol – Ferran Brunet Cid 
 • 10 juliol – Ferran Brunet Cid 
 • 13 juliol – Montserrat Pi Llorens 

Avaluació:  
Es valorarà la participació activa en les propostes durant el desenvolupament del curs.  

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

 

Per informació més actualitzada, consulta la web de la UAB