contador de visitas gratis AMICS UAB-Francesc Cayuela, nou president d'Amics

Francesc Cayuela, nou president d'Amics

L'Associació d'Amics de la UAB té des del dilluns 18 d’octubre un nou president; es tracta de Francesc Cayuela.  Cayuela soci i membre de la Junta des de l’any 2009 va presentar una candidatura continuista i va afirmar que les seves treballar per “fer encara més forta l’associació Amics de la UAB amb una adequada difusió que ens sigui útil per a incrementar la nostra presencia i efectivitat per establir i mantenir els ponts entre la UAB i la societat”.

 El senyor Cayuela va presentar una candidatura única i va ser elegit unànimement pels socis i sòcies presents a la l'assemblea extraordinària del dilluns 18 de juny. El seu primer acte va ser agrair la tasca del president sortint, el senyor Albert Sòria, i la seva dedicació i constància.

La nova composició de la junta executiva de l'Associació d'Amics de la UAB és la següent:

President:

Francesc Cayuela

Secretària:

Montserrat Roca

Tresorer:

Lluís Brunet

Relacions Institucionals:

Joan Botella

 

Vocals:

Lluís Bogunyà

Emanuela Carmenati

Rosa Carrió

Emili Ferrer

Pilar Figueras

Antonio Franco

Montserrat Garcia-Caldés

Hortensia Iturriaga

Gabriel Izard

Joan Laporta

José M. Milá

Albert Sòria

Josep M. Vallès.