contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea Ordinària de Socis 2023

Assemblea Ordinària de Socis 2023

El passat dimarts 28 de setembre es va celebrar l’Assemblea Ordinària d'aquest 2023 a la Torre Vila Puig. seu de l'entitat, amb la participació dels membres de la Junta Directiva i de diversos socis d’AmicsUAB.

La sessió va començar fent decaure un dels punts de l'ordre del dia i convocant una Assemblea Extraordinària pel proper dimarts 17 d'octubre amb un punt únic a l'ordre del dia, l'aprovació, si s'escau, dels nous estatuts de l'entitat.

Es va decidir que l'Assemblea fos presidida per Ramón Vilanova i que el Joan Lluís Pérez Francesch actués com a secretari de l'acte.

Es va aprovar per unanimitat l’Acta de les darreres assemblees Ordinària i Extraordinària del 2022.

A continuació la Presidenta va presentar el seu informe explicant que aquest primer any de la nova Junta ha servit per situar-se i posar ordre a l'entitat i repassant la feina feta per les diverses comissions de treball.

El tresorer Francesc Cayuela va detallar els comptes del 2022 i el pressupost del 2023, que amb les explicacions pertinents van ser aprovats per unanimitat.

Finalment es va obrir un torn obert de paraules en el qual els els membres de la Junta van poder donar resposta a les diferents inquietuds que van expressar la resta de socis i sòcies.