contador de visitas gratis AMICS UAB-Consorci IRTA –UAB, centre de referència de benestar animal

Consorci IRTA –UAB, centre de referència de benestar animal

Aquest reconeixement sortia al BOE nº 57 del 8 de març de 2023 que recollia també la nova normativa per millorar el benestar animal a les granges.  La creació del consorci  és fruit de la necessitat de millorar el benestar animal a les granges i facilitar els controls oficials que fan els autoritats competents.

L’objectiu del centre nacional de referencia és donar suport científic i tècnic a les autoritats competents, a tots els nivells, per implementar la legislació europea en benestar animal, així com els controls oficials corresponents.  També facilitarà a les autoritats competents dades científiques i tècniques actualitzades, fiables i coherents, els resultats de les investigacions que es dugin a terme, així com noves tècniques que apareguin  i ajudar als tècnics de l’Administració a assolir el coneixements especialitzats que calguin en cada moment. Segon el Reglament (UE) 2017/ 625 art.  96 aquest suport es farà en cinc àrees principals: assessorament científic i tècnic, mètodes d’avaluació del benestar i de la seva millora, estudis científics i tècnics, cursos de formació i divulgació de resultats.

Antonio Velarde, investigador del programa de Benestar animal de l’IRTA i membre del nou consorci, afirma que «el treball que farem durant aquests dos anys ens ajudarà a consolidar-nos encara més com a referents en benestar animal tant en l’àmbit nacional com internacional».

El centre nacional de referència aportarà assessorament científic a les reunions de Xarxa Científica sobre Avaluació de Risc en salut i benestar animal de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en matèries sobre protecció animal. A més a més afavorirà la interlocució amb els centres de referència de benestar animal de la Unió Europea amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN, OA). També estarà en disposició d’assumir totes les funcions que determini el Ministeri d’Agricultura, d’acord amb la normativa vigent, incloent-hi la garantia d’una coordinació adequada amb l’AESAN, OA i les forces i cossos de seguretat de l’Estat perquè es duguin a terme les funcions de manera correcta.

El 2017, el Parlament Europeu va determinar que les autoritats competents de tots els països membres havien de tenir accés a dades tècniques actualitzades i fiables sobre benestar animal. 

El consorci també formarà part de la xarxa de centres nacionals de referència de la Unió Europea i es coordinarà amb els tres centres europeus de benestar animal: el centre europeu de referència en benestar porcí (EURCAW Pigs), el centre europeu de referència en benestar animal per a aus i altres espècies petites, incloent-hi conills (EURCAW Poultry-SA), del qual l’IRTA és membre des de 2019, i el centre europeu de referència en benestar animal per a remugants i èquids (EURCAW Ruminants and Equines).

Xavier Manteca, també membre del consorci i catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB, considera que «la feina que farem al consorci serà clau per continuar obrint vies de col·laboració amb el sector ramader amb l’objectiu de millorar el benestar animal».

El nou Centre nacional de referencia ofereix un alt nivell de coneixements científics i tècnics sobre conducta animal, genètica, sanitat, nutrició, relacions entre humans i animal, relacionats amb el benestar animal en els àmbits científic i comercial. Així mateix disposa d’un equip personal altament qualificat a nivell tècnic i format en ètica animal i de les infraestructures i equipaments necessari per dur a terme les tasques encomanades.

El centre de referència es compromet a que el seu personal estigui ben format en normes i pràctiques internacionals referents al benestar animal perquè els seus treballs i recerques en aquest àmbit es tinguin en compte a Espanya, a la Unió Europea i arreu del món.

La designació del centre de referència forma part de la nova normativa de benestar animal a les granges, que acompanya el Pla estratègic per a l’aplicació de la Política agrària comuna (PAC) a Espanya i reforça la normativa des de diferents aspectes de la coordinació administrativa i operativa a les mateixes granges, de manera complementària a la recent modificació sobre la normativa de sanitat i protecció en el transport.