contador de visitas gratis AMICS UAB-Estatuts d'AmicsUAB

Estatuts d'AmicsUAB

 AmicsUAB és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1989, promoguda pel Rectorat i el Consell Social de la mateixa universitat amb la voluntat d'impulsar una relació oberta d'intercanvi entre la universitat i la societat.

Actualment té 1.300 socis entre antics alumnes, professors, treballadors de la UAB, així com persones no vinculades directament a la universitat que en volen formar part. No és necessari cap requisit per inscriure's com a soci a l'entitat i participar en les activitats i serveis que oferim.

  
Estatuts