contador de visitas gratis AMICS UAB-Conclou el projecte “DECISIVE: cap a un paradigma circular en la gestió dels residus orgànics urbans”

Conclou el projecte “DECISIVE: cap a un paradigma circular en la gestió dels residus orgànics urbans”

A finals de 2021 va finalitzar el projecte DECISIVE on van poder participar 14 entitats europees.

AERIS, una spin-off de la UAB que presta serveis i desenvolupa tecnologies avançades en el camp mediambiental, ha publicat les conclusions al sew web del projecte DECISIVE on parlen del procés seguit pel correcte desenvolupament de la investigació.

Segons explica AERIS “En els darrers temps s’ha donat un creixent moviment migratori de la població cap a les ciutats, fet que ha comportat un augment de la població urbana, derivant en un increment desmesurat en la demanda d'aliments i energia a les ciutats. A causa d'això, la generació de residus s'ha intensificat en els darrers anys, la qual cosa fa que la seva gestió sigui cada vegada més complexa i exigent en termes tècnics i econòmics. Per reduir el impacte ambiental i millorar la resiliència de les ciutats davant dels possibles esdeveniments d'escassetat d'energia o d’aliments es necessiten noves eines que facilitin la prevenció i la valorització local dels residus

El projecte ha permès desenvolupar i testar un model descentralitzat de gestió dels residus alimentaris, produint localment a partir d'aquests energia i bioproductes d'alt valor afegit que poden ser utilitzats en l’agricultura urbana o periurbana. El desenvolupament del projecte es va estructurar en dues etapes simultànies i complementàries. La primera consistia en una etapa de consolidació de conceptes i d'eines per a validar els mètodes i els processos que permetran establir una xarxa descentralitzada de plantes d'aprofitament dels residus. Altrament, la segona etapa era una demostració dirigida per comprovar l'eficàcia dels conceptes i dels processos desenvolupats.

Podeu trobar més informació a: http://www.decisive2020.eu/ i un vídeo il·lustratiu a: http://www.decisive2020.eu/videos

 Notícia original d’AERIS.