contador de visitas gratis AMICS UAB-El Hub b30, exemple europeu per impulsar la innovació territorial

El Hub b30, exemple europeu per impulsar la innovació territorial

El president d'Àmbit B30, Josep Monràs, i el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, comparteixen el cas d'èxit del Hub b30 en el marc de la conferència final del projecte europeu SeeRRI.

El Hub b30, projecte que Àmbit B30 va impulsar i fundar, ha estat mostrat com a cas d'èxit europeu durant la conferència final del projecte SeeRRI. La iniciativa per promoure la innovació del territori de la B30 ha servit d'exemple per mostrar com la col·laboració entre agents econòmics, administracions públiques i generadors de coneixement i R+D pot promoure el creixement social i econòmic.

Durant la sessió, Josep Monràs, president de l’Associació Àmbit B30, ha destacat que "el Hub b30 va ser una iniciativa que Àmbit B30 va ajudar a impulsar com a catalitzador, i estem satisfets de l’èxit del projecte". En aquest sentit, ha destacat la participació d'Àmbit B30 com a aglutinador per donar dimensió territorial al projecte del Hub. "Necessitem reforçar els vincles entre la universitat, la societat, el món empresarial i les administracions públiques territorials; tot tenint l’accent posat en la sostenibilitat” ha remarcat Monràs.

Per altra banda, el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha posat en relleu que la voluntat de la UAB d’esdevenir un motor de desenvolupament econòmic de la zona de la B30. “Creiem en la cooperació territorial” ha assegurat Lafuente i per aquest motiu cal “potenciar espais de col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix -empreses, universitat, administracions i ciutadania-, com ho és el Hub b30”.

Hub B30 2021

L'objectiu del Hub b30 és impulsar el desenvolupament econòmic i social a l'àmbit de la B30 oferint solucions innovadores, basades en la interacció i la col·laboració entre entitats i experts, en un entorn de coideació i cocreació, multidisciplinari i multisectorial. El Hub actua com a connector del territori articulant-se a partir de quatre eixos: la innovació, la cooperació entre tots els agents, la resiliència per tenir la capacitat d'adaptar-se a la incertesa i la competitivitat del territori.

La conferència final del projecte SeeRRI ha reunit responsables polítics, grups d'interès regionals, investigadors, membres del SeeRRI i projectes relacionats, funcionaris de la UE, ciutadans interessats en el futur d'Europa i ponents convidats inspiradors per a l'intercanvi de coneixement i reflexions sobre el futur de la planificació regional responsable i de la recerca i innovació responsables (RRI) a Europa i més enllà.

Hub B30 2021


El projecte SeeRRI
L'objectiu del projecte és avançar cap a un model d'ecosistemes R&I més sostenibles, que incloguin tots els actors del territori (recerca i educació, empresa, administració i ciutadania, el que s'anomena la quàdruple hèlix) i incorporin els principis de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI).

En el projecte participen, a més d'universitats i centres de recerca, governs regionals i associacions empresarials. Per portar-ho a terme s'han seleccionat com a cas d'estudi tres territoris europeus amb diferents estratègies d'especialització intel·ligents, un dels quals és l'àrea de la B-30. La UAB i la Generalitat de Catalunya han codissenyat juntament amb actors del territori, un projecte pilot en aquest àmbit per avaluar com fer compatible ser un territori altament competitiu amb tenir un model de desenvolupament econòmic descarbonitzat i sense residus.

Hub B30 2021