contador de visitas gratis AMICS UAB-Juntes Executives 2019

Juntes Executives 2019

Juntes Executives Amics UAB 2019

  Data   Ordre del Dia   Acta Reunió  
  28/01/2019  

 

 

 

 
        Annex 2     Annex3  
   28/01/2019          
       Annex 4    Annex 5  
   28/01/2019          
       Annex 6    Annex 7  
   28/01/2019          
     

 

     
      Ordre del Dia    Acte Reunió   
  04/03/2019           
      Annex 2   Annex 3  
  04/03/2019  
   
      Annex 4   Annex5  
  04/03/2019  
   
             
      Ordre del dia   Acte del dia  
   08/04/19        
      Annex 2  

Annex 3

 
   08/04/19      
             
      Ordre del Dia   Acte de dia  
  13/05/19        
      Annex 2   Annex 3  
  13/05/19      
             
      Ordre del Dia   Acte del Dia  
  17/06/2019      
      Annex 2      
  17/06/2019        
             
      Ordre del Dia   Acte del Dia  
  16/09/2019      
      Annex 2   Annex 3  
  16/09/2019      
             
      Orde del Dia   Acte del dia  
  14/10/2019        
      Annex 2   Annex 3  
  14/10/2019