contador de visitas gratis AMICS UAB-La UAB, primera universitat generalista en captació de fons Horizon 2020 a Espanya

La UAB, primera universitat generalista en captació de fons Horizon 2020 a Espanya

L’Autònoma ha participat en 191 projectes del programa europeu Horizon 2020, amb un finançament total assolit de 85,89 milions d’euros segons les dades del Dashboard de la CE

El programa europeu de finançament de recerca i innovació Horizon 2020 ha finalitzat, amb molt bons resultats per a la UAB. Pel que fa a la posició global respecte d’altres entitats de recerca, la UAB és la tercera universitat que rep més finançament d'Espanya i la setena entitat de recerca de l’Estat. 

La universitat ha participat en un total de 191 projectes del H2020, obtenint un total de 85,89 milions d’euros de finançament. Es tracta d’una millora destacada respecte a l’anterior programa europeu de finançament de la recerca, on la UAB va obtenir 42,91 milions d’euros per 160 projectes. 

 

Els projectes relacionats amb el medi ambient i l’eficiència de recursos han estat els més finançats, amb un total de 7.22 milions d’euros, seguits dels vinculats a la seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, la recerca marina i marítima i les aigües continentals, amb 4,18 milions d’euros. 

El programa Horitzó 2020 ha comptat amb un pressupost total de 76.880 milions d’euros per al conjunt dels Estats membres de la Unió Europea, estructurat en diversos pilars. La UAB ha rebut 58,99 milions en el pilar de Ciència Excel·lent; 20,39 milions en el de Desafiaments Socials; 3,82 milions en Lideratge Industrial; i 1,29 milions en Ciència amb i per la Societat. A més, la UAB ha rebut 594.587€ per a projectes transversals, 422.923 en participació i difusió de l’excel·lència; així com 372.312 per al programa de recerca i formació d’Euroatom.