contador de visitas gratis AMICS UAB-La UAB, un dels líders en sol·licituds de patents europees

La UAB, un dels líders en sol·licituds de patents europees

Per setè any consecutiu, la UAB es posiciona com la universitat pública espanyola amb més sol·licituds de patents europees, segons el darrer informe anual de l’Oficina Europea de Patents. Amb un total de 15 sol·licituds presentades a través de la seva Oficina de Valorització i Patents durant 2022, la UAB es situa a la sisena posició dins del rànquing global d’entitats.

La major part de les 15 patents sol·licitades per la Universitat corresponen a l’àmbit biomèdic, seguit de les enginyeries electròniques i de telecomunicacions i del sector agroalimentari. Cal destacar les patents relacionades amb la recerca en malalties neurodegeneratives, malalties rares i amb poca prevalença i, també, amb els processos d’optimització i millora en aqüicultura. En relació a la transferència d’aquestes recerques a la societat, l’any passat la UAB va signar sis acords de llicència amb diferents empreses.

Transferència de les recerques i les patents a la societat

«Com a universitat pública, creiem necessari que la inversió en recerca que es du a terme al nostre campus acabi transformant-se en productes i serveis que beneficiïn la societat. Les patents són una eina necessària per traslladar aquests resultats de recerca al sector productiu, ja que faciliten l'interès i la inversió d’empreses en els nous desenvolupaments i, per tant, la seva transferència al mercat. Gràcies a les patents sol·licitades al llarg d’aquests anys, s’han arribat a crear 20 empreses que han generat més de 100 llocs nous de treball», destaca Rosa Maria Sebastián, vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria de la UAB.

 Catalunya lidera la presentació de sol·licituds patents

A nivell estatal, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ocupa la primera posició amb 90 sol·licituds.

Pel que a Catalunya es van presentar 604 sol·licituds de patents, entre empreses, laboratoris i universitats, això significa que una de cada tres patents sol·licitades és catalana. Tanmateix, el creixement de les sol·licituds ha caigut un 7 % respecte l’any anterior.

A escala europea, Espanya va presentar 1.925 patents l’any 2022, un 1% menys que l’any anterior, sent el desè país amb més demanda de patents a Europa i el dissetè a escala global. Els Estats Units, Alemanya, Japó, Xina i França lideren l’índex OEP de sol·licitud de patents un any més.

¿Què és l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB?

L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament per a valoritzar aquests resultats, i la transferència dels resultats de recerca a societat mitjançant acords de llicències.