contador de visitas gratis AMICS UAB-UO: El matrimoni com a institució: diferents tipus de relacions sexo-afectives

UO: El matrimoni com a institució: diferents tipus de relacions sexo-afectives

Carmen Gete-Alonso, catedràtica emèrita de Dret Civil, i Adolfo Tobeña, catedràtic emèrit de Psiquiatria, van oferir dimarts 16 d'abril a la Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí) una ponència davant d'una audiència de 30 persones. Aquestes estaven interessades en l’evolució del matrimoni com a institució, des dels seus orígens legals fins als vincles neurobiològics que influeixen en les relacions sexuals i afectives.

 

 

Gete-Alonso va iniciar la presentació, traçant l'evolució jurídica del matrimoni al llarg de la història. Va resseguir els canvis des del dret romà, amb les seves distincions entre matrimonis, fins a les reformes modernes que han permès una major flexibilitat i reconeixement de diferents formes d'unió. Va destacar la transició del model canònic medieval cap a la inclusió de matrimonis civils al segle XIX, culminant en la recent acceptació del matrimoni homosexual i la dissolució del matrimoni per mutu acord.

 

D'altra banda, Tobeña va explorar el "cervell eròtic" des d'una perspectiva neurobiològica. Va explicar com els complexos mecanismes cerebrals i hormonals influeixen en la conducta sexual i afectiva humana. Va descriure la "monogàmia imperfecta", una tendència a formar parelles amb flexibilitat i mantenint l'interès en altres individus, reflectint així una característica poc habitual entre els mamífers.

 

Tobeña també va explicar el paper de la neurobiologia en el fenomen de l’enamorament, un procés biològic que desencadena una intensa atracció i canvis hormonals. Aquest mecanisme, segons Tobeña, crida a la formació i manteniment de vincles duradors en l'espècie humana.

 

La ponència va finalitzar amb un torn de preguntes i un debat obert sobre aspectes tractats durant la conferència.