contador de visitas gratis AMICS UAB-Junta Directiva Amics UAB

Junta Directiva Amics UAB

President:

Francesc Cayuela

Secretària:

Montserrat Roca

Tresorer:

 Lluis Brunet

Relacions Institucionals:

Joan Botella 

Vocals:

Emanuela Carmenati 

Rosa Carrió 

Emili Ferrer 

Pilar Figueras 

Antonio Franco 

Hortensia Iturriaga 

Gabriel Izard 

Joan Laporta 

José M. Milá 

Albert Sòria 

Representant de la rectora de la UAB

Carlos Sanchez 

Representant del Consell Social 

Sònia Hernández

 

Junta Directiva de l'Associació d'Amics UAB

 

President:

Francesc Cayuela

Secretària:

Montserrat Roca

Tresorer:

Relacions Institucionals:

Joan Botella

Vocals:

Emanuela Carmenati

Rosa Carrió

Emili Ferrer

Pilar Figueras

Antonio Franco

Montserrat Garcia-Caldés

Hortensia Iturriaga

Gabriel Izard

Joan Laporta

José M. Milá

Albert Sòria

Representant de la rectora de la UAB

Carlos Sanchez

Representant del Consell Social

Sònia Hernández