contador de visitas gratis AMICS UAB-Festa AmicsUAB 2019

Festa AmicsUAB 2019

La Festa AmicsUAB 2019 es celebra el dijous 28 de novembre a les 19 hores al Recinte Modernista de Sant Pau al Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167 (Barcelona).

Aquesta edició serà la disetena celebració entre l'amistad de la Universitat amb la societat. A la nostra festa sempre homenatgem a les persones que ajuden a fer gran l'espai UAB. Com cada any, es lliura el Premi Amic dels Amics destinant a persones que han tingut trajectòries destacades en relació a la Universitat; el Premi Col·lectiu UAB, a entitats de la UAB que treballen per millorar el servei de la Universitat; ambdós designats per AmicsUAB; i el premi Amics de les Biblioteques, destinat a persones que han contribuït amb el seu patrimoni o temps a les biblioteques de la Universitat, escollit per cada Biblioteca. 

L'acte serà presentat per la Elisabet Carnicé

Premi Col·lectiu UAB 2019

Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals- UAB

Premi Amic dels Amics 2019

Albert Busquets    Joan Carbonell   Maria Dolors Garcia