contador de visitas gratis AMICS UAB-Filosofía y toros: un debate ético de Marta Vericat

Filosofía y toros: un debate ético de Marta Vericat

Des de fa anys s'ha considerat la tauromàquia com a una expressió cultural que deu ser protegida, però també, hi ha persones que defensen la seva abul·lició per raons ètiques per acabar amb el sufriment de l'animal. 

El llibre tracta aspectes com: Podem parlar d'art davant el sufriment de l'animal?, és moralment acceptable matar a un animal per diversió?, es deu mantenir una tradició pel fet de ser-ho?, perquè les lleis amparen només certes especies d'animals i deixen de costat a altres?. totes aquestes qüestions i moltes més es tracten en aquest llibre Filosofía y toros: un debate ético.