contador de visitas gratis AMICS UAB-Presentació del llibre 'Cortesía y publicidad'

Presentació del llibre 'Cortesía y publicidad'

El passat dilluns 23 de gener la Torre Vila-Puig, seu de l’Associació d’Amics de la UAB, va acollir la presentació del llibre ‘Cortesía y publicidad’. Aquest llibre és el resultat d’un estudi lingüístic i fonètic que han realitzat quinze investigadors, en la seva major part de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinats per Santiago Alcoba i Dolors Poch, on analitzen com la publicitat utilitza el llenguatge per apropar-se al públic que vol captar. La presentació va comptar amb la presència dels dos coordinadors, catedràtics del departament de Filologia Espanyola de la UAB, així com de dues de les investigadores de l'estudi; María Jesús Machuca i Margarita Freixas.

 

El grup ha estudiat durant sis anys la cortesia en els espots publicitaris de la radio. Han publicat articles al respecte i han reunit i classificat espots publicitaris en llengua espanyola, tant d’Espanya com de països de Sud Amèrica, en una pàgina web que estarà a la disposició de tothom ben aviat. L’objectiu és que aquesta serveixi com a base de dades pels anàlisis de lingüistes, sociolingüistes i publicistes i per a qualsevol persona interessada. Els visitants a la web tindran a la seva disposició la transcripció de l’espot, així com la possibilitat de descarregar-se un programa d’anàlisi de veu. La novetat de l’estudi, rau sobretot en el fet d’estudiar els elements fonètics i no només els gramaticals d’aquests productes publicitaris.

 

En una presentació molt dinàmica i amena, els investigadors van explicar als assistents el concepte de cortesia a través d’exemples i d’espots publicitaris de diferents països. Aquesta cortesia varia segons el país, ja que cada llengua té les seves pròpies marques de cortesia relacionades amb la cultura. Les llengües dels països poden classificar-se segons si pertanyen a una cortesia positiva, com seria el cas dels països de SudAmérica, o negativa, com el cas de la llengua anglesa.

 

En el temps de col·loqui amb els assistents, es va debatre d’altres aspectes que entren en joc en els espots, com els patrons home-dona. No només s’utilitza el rol social domèstic de la dona per vendre determinats productes relacionat amb la llar i la cura de la família, sinó que també les veus masculines s’utilitzen en major mesura en la part de l’espot publicitari destinat a citar les característiques del producte i apel·lar directament al comprador a fer la compra. Segons els investigadors de ‘Cortesía y publicidad’, la cortesia lingüística és un recurs fortament lligat a la publicitat, ja que juga un paper molt important, fa que el comprador se senti atret a comprar un producte, sense sentir-se obligat a fer-ho, i això és un dels aspectes més important d’un espot actualment.