contador de visitas gratis AMICS UAB-Junta Directiva Amics UAB

Junta Directiva Amics UAB

President:

Francesc Cayuela

Secretària:

Montserrat Roca

Tresorer:

Anna Tenza (en funcions)

Relacions Institucionals:

Joan Botella

Vocals:

Emanuela Carmenati

Rosa Carrió

Emili Ferrer

Pilar Figueras

Antonio Franco

Montserrat Garcia-Caldés

Hortensia Iturriaga

Gabriel Izard

Joan Laporta

José M. Milá

Albert Sòria

Representant de la rectora de la UAB

Carlos Sanchez 

Representant del Consell Social 

Sònia Hernández

 

Junta Directiva de l'Associació d'Amics UAB