contador de visitas gratis AMICS UAB-ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2023

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2023

 

El proper dimarts 26 de setembre del 2023 tindrà lloc l'Assemblea General de Socis d'aquest any a la Torre Vila-Puig.

La primera convocatòria és a les 17.00h i la segona convocatòria a les 17.30h.

 

LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS IMPORTANT! CONFIRMA LA TEVA ASSISTÈNCIA AQUÍ!

L'ordre del dia és el següent:

 

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de l'Assemblea Ordinària del 09/09/2022 i de l'Assemblea extraordinària del 14/12/2022.

2) Informe de la Presidenta d'AmicsUAB.

3) Presentació i aprovació, si d'escau, de la liquidació de comptes corresponents a l'exercici de 2022 (Tresorer)

4) Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici de 2023. (Tresorer)

5) Aprovació, si s'escau, de la reforma dels Estatuts de l'Associació.

6) Torn obert de paraules.

 

El soci que vulgui consultar i llegir la proposta de modificació dels Estatuts d el'Associació abans de l'Assemblea podrà fer-ho presencialment a la Torre Vila-Puig. Cal concertar cita trucant al telèfon 935 811 490 o per mail benvinguts@amicsuab.cat.