contador de visitas gratis AMICS UAB-Política de Privacitat

Política de Privacitat

Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

https://www.amicsuab.cat

Versió Març 2024

Des d'aquesta pàgina web, propietat de l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona (d'ara en endavant, “AmicsUAB”, “nosaltres”, “nostre/s, “nostra/s”, “nos”, “entitat” o “responsable de la pàgina web”), tal com es detalla en la mateixa web i en l'Avís Legal, volem brindar-te una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per aquest motiu, hem desplegat aquesta política de privacitat que s'ajusta a les exigències de seguretat dictades pel Reglament Europeu 679/2016, del 27 d’abril, sobre la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals (“RGPD”), i per la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”).

Les nostres dades de contacte són:

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

NIF: G58996299.

Domicili social: Torre Vila-Puig, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona). Correu electrònic de contacte i de protecció de dades: benvinguts@amicsuab.cat.

Telèfon de contacte: 93 581 14 90.

Dades registrals: inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 11027, de la secció 1ª de la demarcació de Barcelona.

1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA RECOLLIM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

a) Formulari de Contacte

A la nostra Pàgina Web, com a Usuari, trobaràs l'opció d'escriure'ns a través de l'apartat “Contacte” per resoldre qualsevol dubte que tinguis sobre el funcionament dels nostres serveis o qualsevol altra consulta que puguis tenir. Un cop omplerts els camps requerits en el formulari de contacte, utilitzarem la teva informació per respondre a les teves qüestions o necessitats.

b) Formulari de Registre

A la nostra Pàgina Web, oferim la possibilitat de registrar-te a través d'un formulari específic. Aquest registre et permet accedir a serveis exclusius dels AmicsUAB. Les dades personals que ens proporciones durant el procés de registre són tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat, segons la nostra política de privacitat, i amb l'objectiu de millorar la teva experiència d'usuari.

c) Formulari de Butlletí

Per als usuaris interessats en mantenir-se actualitzats amb les últimes notícies, ofertes i serveis que oferim, disposem d'un formulari de subscripció als nostres butlletins d'informació. Subscriure's és un procés senzill que et permet rebre directament a la teva bústia d'entrada la informació més rellevant dels AmicsUAB. Com en el cas dels formularis de registre, garantim la confidencialitat i seguretat de les teves dades personals. A més, t'oferim la flexibilitat de cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, mitjançant un enllaç disponible en cada butlletí.

d) Formulari d’inscripció a esdeveniments dels AmicsUAB

Quan et subscrius als esdeveniments o activitats dels AmicsUAB a través dels nostres formularis d'inscripció, recollim les teves dades amb l'objectiu de gestionar la teva participació. Això inclou mantenir-te informat sobre els detalls de l'esdeveniment i qualsevol actualització rellevant. La teva imatge també pot ser recollida durant aquests esdeveniments, tal com s’explica en aquesta Política de Privacitat.

e) A través dels nostres e-mails corporatius

A través de les nostres direccions de correu electrònic l’Usuari ens pot escriure i/o requerir informació que consideri necessària per esclarir els seus dubtes relacionats amb els nostres serveis.

f) Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

Si ets un Usuari que ens contacta actuant en representació d'una entitat jurídica o com a professional independent, també recollirem les teves dades per oferir-te el servei que sol·licitis. A més, podrem tractar aquestes dades amb fins comercials sempre que ens donis autorització en el moment adequat, per exemple, validant aquesta política.

g) Xarxes Socials

Finalment, també podem recaptar les teves dades a través del teu perfil d'usuari en les xarxes socials que els AmicsUAB utilitza, les quals es detallen en aquesta política en el seu corresponent apartat

h) Comportament i hàbits a la Pàgina Web

També és possible que recopilem informació sobre el teu comportament a través de cookies en la nostra Pàgina Web. Per a més detalls sobre aquest tema, pots consultar la nostra Política de Cookies si ho necessites.

2. QUIN ÉS L’OBJECTIU/FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats anteriorment és mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris. Així, utilitzarem la seva informació per gestionar i respondre a les seves peticions, així com per oferir informació i serveis relacionats amb la nostra entitat. Farem servir l'email enviat per l'usuari al nostre correu corporatiu per enviar-li informació relativa als dubtes o preguntes que ens hagi plantejat, així com consells, notícies i informació pertinent. Garantim que l'usuari no rebrà informació de tercers sense el seu consentiment previ i informat, complint així amb la legislació vigent. A més, no es realitzarà cap transferència internacional de dades personals sense el consentiment explícit de l'usuari.

3. ÚS DE DADES PERSONALS

AmicsUAB informa als seus usuaris que les dades personals proporcionades seran tractades conforme al RGPD i la LOPDGDD. El tractament de dades es realitzarà amb les següents finalitats específiques:

· Atendre consultes o sol·licituds d'informació realitzades per l'usuari.

· Enviar informació que es consideri d'interès per a l'usuari.

· Comunicar novetats i actualitzacions de la nostra pàgina web.

· Gestionar la prestació de serveis dels AmicsUAB.

· Gestionar la inscripció i execució d’esdeveniment dels AmicsUAB.

· El manteniment de registres i estat de soci o sòcia de l’usuari en la nostra associació, per tal de garantir un servei personalitzat i adequat a les necessitats específiques de cada membre.

· Informar sobre acords promocionals establerts per AmicsUAB amb altres entitats o empreses col·laboradores, amb l'objectiu d'oferir a l'usuari de la web certes funcionalitats o serveis similars als que ja s'haguessin contractat anteriorment amb AmicsUAB.

4. COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS

Tal com s'ha especificat en els punts anteriors, no compartirem les dades dels usuaris amb tercers. En el cas que es contempli la necessitat de compartir aquesta informació, es contactarà amb l'usuari per informar-lo adequadament, recolzant-se en una base de legitimació adequada abans de procedir.

No sobtant això, per garantir una atenció òptima a les teves necessitats com a usuari o soci/sòcia, podríem necessitar compartir certa informació amb la Universitat Autònoma de Barcelona, però sempre dins dels límits establerts pel Conveni de col·laboració entre ambdues entitats. Aquest intercanvi de dades es realitza amb l'objectiu de proporcionar-te el millor servei possible, assegurant-nos al mateix temps de complir amb les mesures de seguretat adequades i la minimització de dades, per protegir la teva informació personal i respectar la teva privacitat.

5. BASE JURÍDICA: CONSENTIMIENT EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

5.1. Consentiment de les persones físiques

En conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, així com d'acord amb les nostres polítiques internes, quan l'usuari ens faciliti dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés o bé haurà de concórrer una base de legitimació adequada per al tractament de les seves dades.

En el cas que el consentiment sigui la base de legitimació, aquest es sol·licitarà marcant la casella situada a la part inferior de cada formulari de recollida de dades o, en cas de contactar-nos mitjançant el nostre correu electrònic, acceptant de manera explícita que les seves dades puguin ser tractades per la finalitat especificada en la seva sol·licitud.

Mitjançant aquesta(es) acció(ns), l'usuari expressa de manera lliure i inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats descrites anteriorment. L'usuari assegura que les dades personals proporcionades són certes i es compromet a informar sobre qualsevol canvi o modificació d'aquestes.

L'acceptació del tractament de dades personals per les finalitats establertes en aquesta política pot ser revocada en qualsevol moment, sense efectes retroactius, tal com estipula la legislació vigent. Això significa que l'usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la legalitat del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del consentiment.

5.2. Consentiment de les persones jurídiques

Informem l'Usuari que, en cas d'actuar en representació d'una entitat jurídica o com a professional independent, ens atorga l'autorització per enviar-li informació relacionada amb els serveis contractats i, si escau, informació comercial, a través de l'acceptació d'aquesta política de privacitat. Per tant, quan l'usuari demani informació a través dels canals establerts per AmicsUAB en la nostra pàgina web, la seva informació podrà ser utilitzada també per a fins comercials i per a l'enviament de comunicacions electròniques, sempre que ens hagi donat la seva autorització expressa per fer-ho.

Cal destacar que l'acceptació per part de l'Usuari del tractament de les seves dades amb les finalitats mencionades en aquesta política és completament revocable, sense efectes retroactius, segons el que preveu la legislació vigent. Això significa que l'usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que aquesta acció afecti la legalitat del tractament efectuat basant-se en el consentiment atorgat prèviament.

No obstant això, és important destacar que existeixen altres bases de legitimació, segons la normativa vigent, que poden justificar el tractament de dades personals més enllà del consentiment de l'Usuari. Això significa que, independentment del consentiment atorgat, es poden tractar les dades personals de l'Usuari en determinades situacions contemplades per la llei, com ara per complir amb obligacions legals, per l'execució d'un contracte en què l'Usuari forma part, o per la necessitat de perseguir un interès legítim que justifiqui aquest tractament, sempre dins del marc establert per la legislació aplicable.

6. SOBRE ELS DRETS DE L’USUARI D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT, OBLIT I LIMITACIÓ AL TRACTAMENT

El RGPD i la LOPDGDD estableixen una sèrie de garanties jurídiques que ofereixen als usuaris el dret a gestionar el tractament de les seves dades personals. AmicsUAB s'adhereix a aquestes garanties legals, proporcionant així a l'usuari la capacitat d’exercir, en qualsevol moment i quan ho consideri oportú, els seus drets d'accés, rectificació, supressió (coneguda també com a "dret a l’oblit"), oposició, portabilitat, i limitació al tractament de les seves dades. Aquests drets es poden exercir enviant un correu electrònic a benvinguts@amicsuab.cat o per correu postal a Torre Vila-Puig, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona). A continuació, s'explica breument en què consisteix cadascun d'aquests drets:

· Accés: Permet a l'usuari conèixer i obtenir informació sobre les seves dades personals subjectes a tractament per part dels AmicsUAB, incloent-hi la finalitat del tractament, l'origen de les dades i possibles destinataris o categories de destinataris.

· Rectificació: Ofereix a l'usuari la possibilitat de corregir errors, modificar dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació personal.

· Cancel·lació (Supressió): Permet a l'usuari demanar l'eliminació de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides, entre altres motius.

· Oposició: Ofereix a l'usuari el dret d'oposar-se al tractament de les seves dades personals en determinades circumstàncies, especialment per a fins de màrqueting directe o quan el tractament es basi en l'interès legítim del responsable.

· Portabilitat: Dona dret a l'usuari a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense impediments.

· Oblit: Permet a l'usuari sol·licitar la supressió de les seves dades personals en situacions específiques, com ara quan les dades ja no són necessàries per als fins que van ser recollides.

· Limitació al tractament: L'usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, el que implica que en determinades condicions, el tractament es pot suspendre temporalment o que les dades es conservin més enllà del temps necessari quan així ho requereixi la normativa.

· No ser objecte de decisions individuals automatitzades: Aquest dret protegeix l'usuari contra el fet de ser subjecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades (incloent-hi l'elaboració de perfils) que puguin tenir efectes jurídics significatius per a ell o afectar-lo de manera similar de manera significativa.

Tanmateix, com a usuari tens el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’APDCAT (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici), si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix la legislació i normativa de protecció de dades vigent, sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial que puguis emprendre.

A més, t'informem que el tractament de les teves dades no tindrà com a objectiu prendre decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals, inclòs l'elaboració de perfils, ni s'avaluaran aspectes relatius a la teva persona, atès que no recollim aquest tipus de dades. En tot cas, aquesta situació només es donaria si una llei ho exigís, i en aquest escenari, el tractament estaria subjecte a les garanties apropiades, de les quals seràs degudament informat.

7. LES MESURES DE SEGURETAT A LA RECOLLIDA DE DADES

Per assegurar la seguretat en la nostra Pàgina Web, hem implementat un sistema de seguretat dissenyat per preservar la confidencialitat i integritat de les dades dels nostres usuaris. Aquestes dades poden ser tant les enviades com les recollides mitjançant els procediments descrits anteriorment. D'aquesta manera, ens adherim als estàndards de seguretat requerits pel RGPD i la LOPDGDD, posant en marxa tots els recursos tècnics al nostre abast per prevenir la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades proporcionades per l'usuari a través de la Pàgina Web.

Tot i això, com a usuari de la nostra plataforma, és fonamental entendre, acceptar i reconèixer que cap sistema de seguretat és completament invulnerable. Per això, és crucial adoptar mesures de seguretat pròpies que reforcin la confiança en la veracitat del lloc web on s'introdueixen les dades. Ens comprometem a fer tot el possible per mantenir la privacitat i seguretat de les dades d'identificació dels usuaris, aplicant la màxima diligència i implementant les mesures necessàries.

Cal destacar que l'usuari serà l'únic responsable de les mesures de seguretat que decideixi implementar per a la protecció de les seves dades. Els responsables de la web no assumiran responsabilitats per aquelles situacions en què l'usuari no hagi aplicat les mesures de protecció adequades, ni per les conseqüències que això pugui tenir, així com per danys ocasionats per tercers aliens, incloent-hi casos fortuïts o de força major.

Finalment, malgrat els esforços per garantir la seguretat, no podem assegurar que tercers no autoritzats puguin accedir o manipular les dades o comunicacions dels usuaris. Per aquest motiu, s'han establert condicions d'ús específiques en el nostre Avís Legal, encaminades a protegir tant els usuaris com la Pàgina Web.

8. TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Si ens facilites dades a través dels formularis o correus electrònics especificats en aquesta pàgina web i acceptes el tractament de les teves dades, estàs confirmant que ets major de 14 anys. Recorda que l'accés i ús d'aquesta web estan estrictament prohibits per a menors d'aquesta edat. En cas que descobrim que un menor de 14 anys ens ha proporcionat dades personals, prendrem mesures immediates per eliminar aquestes dades de manera definitiva.

Per a certs serveis específics, com ara convertir-te en soci o sòcia, és necessari ser major d'edat, tenint la capacitat jurídica i legal requerida per a aquest tipus de compromisos. Això assegura que tant tu com l'entitat compliu amb les obligacions legals i esteu plenament capacitats per entendre i acceptar les condicions d'aquests serveis.

9. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals que ens proporcioneu seran conservades només pel temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual foren recollides, així com per determinar possibles responsabilitats que podrien sorgir d'aquesta finalitat. Complint amb els terminis legalment establerts, un cop finalitzada la prestació del servei, aquestes dades seran bloquejades i conservades durant els terminis de prescripció legal. Durant aquest temps, s'adoptaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries per prevenir el tractament de les dades, inclòs l'accés a aquestes, quedant disponibles només per a jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb l'objectiu d'atendre possibles responsabilitats legals. Un cop transcorregut el període de conservació legalment requerit, procedirem a la destrucció definitiva de les vostres dades.

10. XARXES SOCIALS

AmicsUAB té perfils a Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube i potencialment en altres xarxes socials. Segons les normes de protecció de dades personals, quan ens segueixes o interactues amb nosaltres a través de likes o comentaris, AmicsUAB es converteix en el responsable de les teves dades en aquest context. Si decideixes unir-te als nostres perfils com a seguidor o interactuant amb els nostres continguts, estàs acceptant aquesta política on t'expliquem com utilitzem les teves dades i els drets que tens. Ens comprometem a mantenir la confidencialitat de les teves dades i a respectar els teus drets, actuant sempre d'acord amb la legislació vigent. Fem servir les xarxes socials per compartir notícies o informació que creiem que pot ser del teu interès relacionat amb els serveis que oferim. Has de saber que això pot fer que rebis aquest tipus d'informació directament al teu perfil social, però això no és responsabilitat nostra. És important que tinguis en compte que no hi ha cap vincle directe entre AmicsUAB i les plataformes de xarxes socials. Això significa que quan accedeixes a aquestes plataformes o acceptes les seves polítiques d'ús i condicions durant el procés de registre, ho fas sota la teva

responsabilitat, sense que AmicsUAB sigui responsable del tractament de les teves dades fora de la nostra relació directa i els serveis que t'informem mitjançant aquesta política.

11. ÚS IMATGES

En conformitat amb la normativa vigent sobre protecció dades i el dret a la pròpia imatge, incloent-hi la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el RGPD, AmicsUAB estableix la següent clàusula relativa a l'ús d'imatges. Per la participació en esdeveniments, activitats o qualsevol altra iniciativa promoguda per AmicsUAB, l'usuari atorga el seu consentiment exprés per a la captació i tractament de les seves imatges, incloses fotografies i/o vídeos, on pugui ser reconegut, per part dels AmicsUAB. Aquestes imatges poden ser utilitzades per a la difusió i promoció de les activitats dels AmicsUAB en materials impresos, publicacions digitals, així com en xarxes socials i altres plataformes en línia gestionades per o associades amb AmicsUAB. Tanmateix, volem que sàpigues que la teva imatge com a soci o sòcia pot ser recollida i utilitzada per a diferents finalitats dins de l'associació. Això pot incloure la teva aparició al carnet de soci, l'ús de la teva imatge per il·lustrar articles, reportatges o qualsevol altre contingut en què hagis participat o estat present. A més, és possible que recollim imatges teves en esdeveniments o activitats públiques on l'associació participi, amb l'objectiu d'il·lustrar continguts relacionats.

Tant per un cas com per l’altre, l'usuari declara ser conscient i acceptar que aquestes imatges poden ser distribuïdes o posades a disposició del públic en els mitjans esmentats sense restriccions temporals, ni territorials, ni compensació econòmica. No obstant això, AmicsUAB es compromet a fer ús d’aquestes imatges de manera respectuosa i adequada, evitant qualsevol tractament que pugui perjudicar la dignitat de la persona o els seus drets fonamentals. L'usuari té el dret de revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se per escrit a AmicsUAB, amb la indicació específica del dret que desitja exercir. Aquest consentiment es considera atorgat des del moment de la participació en l'esdeveniment o activitat, tret que l'usuari manifesti expressament el contrari abans de la seva participació. AmicsUAB es compromet a informar adequadament sobre aquesta política de consentiment a la pròpia imatge i a obtenir el consentiment exprés dels usuaris abans de la captació d'imatges en els seus esdeveniments o activitats.

12. COOKIES

La Pàgina Web utilitza cookies de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si l’Usuari vol consultar quina és la nostra política al respecte, pot accedir a la nostra Política de Cookies.

13. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens reservem el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials o a futurs usos que puguem donar a les teves dades personals com a usuari del nostre lloc web. Si algun canvi t'afectés directament en relació amb el tractament de les teves dades, per exemple, si es preveu un tractament addicional no informat prèviament, et notificarem aquesta modificació. És recomanable que revisis la política de privacitat del nostre lloc web cada vegada que hi accedeixis, per estar al corrent de qualsevol actualització o canvi que pugui afectar-te.

14. INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LOS TEXTOS LEGALES

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associada a aquesta Pàgina Web.

 

Copyright © ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, 2024. Tots els drets reservats.