contador de visitas gratis AMICS UAB-Smart Cities i l’economia circular

Smart Cities i l’economia circular

 El pròxim dimecres 20 de novembre a la Biblioteca de Rubí a les 19 hores es realitzarà un Universitat Opina sota el títol: “Smart Cities i l’Economia circular”. La ponència la farà el Jordi Verdú, director del Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social i membre del departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de la UAB.

Les ciutats intel·ligents són aquelles ciutats que estan dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants.

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos

En la xerrada es relacionaran mots com els dos citats amb anterioritat (Ciutats intel·ligents amb economia circular), conceptes que van molt relacionats entre si, encara que aparentment no ho sembli.