contador de visitas gratis AMICS UAB-'La fraternitat com a categoria política', Osvaldo Barreneche

'La fraternitat com a categoria política', Osvaldo Barreneche

 
Osvaldo Barreneche, professor d’Història Americana de la Universidad Nacional de La Plata va acudir a la seu de l’Associació d’Amics per parlar del concepte de ‘fraternitat’ en un acte organitzat pel Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada (LIPA) i l’Associació.
 
Robert Roche, professor de la UAB i director del LIPA, va ser l’encarregat de presentar la trajectòria del professor Barreneche, destacant entre d’altres, la direcció actualment del projecte d’investigació de la Universidad de la Plata titulat ‘Leyes, justicías e instituciones de seguridad en Argentina y América Latina’, la publicació d’articles relacionats amb l’organització de la justícia i les reformes policials a Argentina durant els segles XIX i XX o sobre la idea de fraternitat a diferents esdeveniments històrics, com el Congrés de Panamà de 1826.
 
A continuació, Osvaldo Barreneche va prendre la paraula i va explicar el seu primer contacte amb els estudis de fraternitat el 2007. Dels tres principis que van marcar la revolució francesa de 1789; ‘Llibertat, igualtat, fraternitat’, el professor considera que els dos primers han tingut un recorregut com a conceptes al llarg de la història, mentre que la fraternitat no, de manera que la seva inquietud el va dur a realitzar un estudi històric d'aquest concepte.
 
Davant la crisi actual dels principis de la ‘igualtat’ i la ‘llibertat’, unes categories en les quals s’han basat moltes de les societats actuals, diversos grups d’estudi volen recuperar la fraternitat com a categoria política, no per reemplaçar les altres dues, sinó per treballar conjuntament els tres concepte novament. No és un estudi original del grup del professor argentí, sinó que és un concepte estudiat per diferents societats masòniques de Sudamèrica al llarg de la història i també era un element important pel marxisme. L’actual estudi de la fraternitat vol recuperar la universalitat del concepte, i retornar a certs valors de la nostra societat com, per exemple, la generositat, i és per aquesta raó que varies disciplines s’han posat en contacte amb la ‘fraternitat’.
 
Durant el temps de debat, investigadors, estudiants i assistents van poder formular preguntes al professor Osvaldo Barreneche.