contador de visitas gratis AMICS UAB-ICE
Inici > > ICE

ICE

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona és una institució arrelada al territori i col·laboradora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Té la funció de vincular la Universitat amb tots els nivells del sistema educatiu desenvolupant una activitat lligada a la formació permanent del professorat, a la formació de formadors, a l’orientació de l’alumnat, a la innovació educativa i a la transferència de coneixements.

L’ICE, doncs, actua com una xarxa de xarxes compromesa amb la Universitat i el territori i com a nucli vertebrador de la formació i la innovació en l’àmbit educatiu.