contador de visitas gratis AMICS UAB-Accés a llibres electrònics a través de la plataforma eLibro

Accés a llibres electrònics a través de la plataforma eLibro

Es tracta d'una plataforma de llibres electrònics en castellà, i de caire multidisciplinar, que conté més de 1.000 editors acadèmics i més de 60.000 títols. Durant el període de prova tindrem accés a tot el contingut de la plataforma per a usuaris il·limitatssense dret a descàrrega, però es permetrà la lectura i impressió de parts dels llibres.

Els membres de la UAB podeu accedir a aquest recurs identificant-vos amb el NIU i contrasenya.

Accés: https://login.are.uab.cat/sso/elibro/?context=2b248cc1-ef7b-475a-a933-09e39b9ab7b2

Més informació a: https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/acces-a-llibres-electronics-a-traves-de-la-plataforma-elibro-1345667174054.html?noticiaid=1345811361023