contador de visitas gratis AMICS UAB-El confinament impulsa la UAB a una gestió del verd més naturalitzada

El confinament impulsa la UAB a una gestió del verd més naturalitzada

Tot i que la UAB ja ho havia iniciat prèviament, el confinament i l'observació de beneficis quan a biodiversitat que ha suposat, l'ha impulsat a accelerar la transició cap a una gestió del verd més naturalitzada del campus, que afectarà un total de 3,5 hectàrees, en diferents zones on s'espaiaran les segues i es deixaran evolucionar cap a herbassar, en la línia del que reclamen els naturalistes de canvi de paradigma en la concepció del verd. En el marc de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, el divendres, 22 de maig, cal subratllar que el campus n'és un bon exemple: compta amb 50 espècies de papallones detectades, 47 espècies d'ocells nidificants i 12 espècies d'orquídies, entre d'altres.

El campus de la UAB és un espai ric i divers de flora i fauna mediterrània de 260 hectàrees, 70% de les quals són terrenys agrícoles, forestals i zones enjardinades. A més de les 80 hectàrees de boscos amb pi blanc, roures i alzines, al campus s'hi han detectat 50 espècies de papallones, 47 espècies d'ocells nidificants i 12 espècies d'orquídies.

Per veure tota la notícia visiteu la sala de premsa de la UAB.