contador de visitas gratis AMICS UAB-Població General - AmicsUAB - Coronavirus

Població General - AmicsUAB - Coronavirus

 

Població General

 


Per la seva part AmicsUAB ajorna tots els actes previstos pel març, l'abril, maig i juny.

A mesura que es vagin reprogramant els actes els informarem de les noves dates d’aquests.
Pel que respecta als actes dels mesos posteriors seguirem les indicacions corresponents des del Departament de Salut