contador de visitas gratis AMICS UAB-Responsabilitat Jurídica i política dels partits a Espanya

Responsabilitat Jurídica i política dels partits a Espanya

El guanyador del llibre Responsabilitat Jurídica i política dels partits a Espanya va ser el senyor Salvador.

El llibre parla de què els partits polítics exerceixen una funció pública com un instrument constitucional de la participació política, fet pel qual exigeix un compromís amb l'interès social general.

Aquesta investigació parteix dels discutits límits entre la responsabilitat política i les responsabilitats jurídiques, desenvolupant a l'abast de les segones (administratives o penals) des de la perspectiva dels controls, tant interns com externs que haurien d'evitar el comportament il·legítim dels partits polítics o dels seus membres i, en el seu cas, sancionar-lo.