contador de visitas gratis AMICS UAB-Intel·ligència artificial i relacions laborals

Intel·ligència artificial i relacions laborals

El dijous 27 de febrer vam fer una Universitat Opina al Col·legi de Periodistes a les 18:30 hores de la tarda. La xerrada es titulava "Intel·ligència artificial i Relacions laborals" amb els ponents Eduard Rojo, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB i Joan Torrent, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

La intel·ligència artificial afecta a totes les fases o etapes de la vida laboral; es a dir, des del moment de procedir a la selecció del personal com al llarg de tota la prestació de serveis i també quan es procedeix a l’extinció de la relació.

Pensem en com es fan en moltes empreses els processos de reclutament de les persones que es desitja contractar; analitzem com s’organitzen les condicions de treball i de quina forma es distribueixen, per exemple, els horaris i el torns de treball; quin es el grau de control de les persones treballadores que es pot exercir durant el temps de prestació de serveis, fins i tot quan no estan estrictament treballant; i, com es poden adoptar decisions d’extingir la relació laboral per incompliment de criteris de rendiment definits pels algoritmes.  

De totes aquestes qüestions es parla, i cada vegada més, en àmbits polítics, econòmics i socials, ja que totes les decisions que es prenen afecten a la vida de les persones, i en moltes ocasions no solament en la seva condició de treballadors o treballadores. Debats sobre els criteris ètics i la transparència en la selecció i aplicació de la IA són vertaderament importants per construir unes regles comunes de joc que puguin ser d’utilitat per al conjunt de la ciutadania.

 

 

 

Intel·ligència artificial i relacions laborals