contador de visitas gratis AMICS UAB-

Festa AmicsUAB2022

 

                                                         INSCRIPCIONS

      

 

Si et s soci d'Amics UAB inscriu-te només amb el teu email/nom d'usuari i paraula clau. Si no ho ets, omple el formulari inferior :

email/nom d'usuari
 
Paraula Clau:
 
  He oblidat la meva paraula clau
 
 
DADES PERSONALS
NIF/DNI *
Nom *
1er Cognom *
2on Cognom *
Email *
Mòbil *
*Desitjo inscriure'm com
(mínim una opció):

Soci
Simpatitzant
Voluntari
Col·laborador

Comentari i anotacions addicionals:Necessitats especials:
Traducció llengua de signes
Mobilitat reduïda
Acompanyant

Certificat assistència
   
   

TIPUS
Tipus interés Facultat de Ciències
Escola d'Enginyeria
Facultat de Medicina
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat de Dret
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències de l'Educació
Cicles d'òpera
Presentacions de llibres
Jornades de debat
Conferències i xerrades
Sopars AMICS uab
UNIVERSITAT OPINA
VISITES
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Veterinària
Sopar Claris- Salut
Sopar Claris - Tecnologia
Sopar Claris - Política i Societat
Ciències i biociències
Arts i Humanitats
Ciències Socials
CÀPSULES
CHANNEL
FESTA AMICSUAB
SOPARS MANDARIN
Sopar Claris- Comunicació
Sopar Claris - Europa
Sopar Claris - Infraestructura
   
   

(Introdueixi els caràcters de la imatge)
*

Festa AmicsUAB 2022
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar assistència i rebre novetats més informacions d'Amics de la UAB.*
Desitjo fer-me soci AmicsUAB i vull que em contactin a tal fi .
Nota legal:

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat