contador de visitas gratis AMICS UAB-

Inscripció

EIT Health Spain, promocionant i donant impuls a la innovació sanitària

El proper 8 de setembre a les 20h celebrem el sopar-tertúlia Claris "EIT Health Spain, promocionant i donant impuls a la innovació sanitària", amb la ponència de  Francesc Iglesias, President de la Junta de Govern d’EIT Health Spain, i Adjunt a la Direcció en Institut Català de la Salut. 

Com és costum, aquest acte tindrà lloc a l'Hotel Claris, situat al carrer de Pau Claris, 150 (Barcelona). El preu del sopar és de 45€, amb el pàrking inclòs. 

 

Si et s soci d'Amics UAB inscriu-te només amb el teu email/nom d'usuari i paraula clau. Si no ho ets, omple el formulari inferior :

email/nom d'usuari
 
Paraula Clau:
 
  He oblidat la meva paraula clau
 
 
Activitat Vull inscriure'm  
eit health espanya  

DADES PERSONALS
NIF/DNI *
Nom *
1er Cognom *
2on Cognom *
Email *
Mòbil *
*Desitjo inscriure'm com
(mínim una opció):

Soci
Simpatitzant
Voluntari
Col·laborador

Comentari i anotacions addicionals:Necessitats especials:
Traducció llengua de signes
Mobilitat reduïda
Acompanyant

Certificat assistència
   
   

TIPUS
Tipus interés Facultat de Ciències
Facultat de Medicina
Facultat d'Economia i Empresa
Sopars AMICS uab
Sopar Claris- Salut
Sopar Claris - Tecnologia
Ciències de la Salut
Ciències i biociències
   
   

(Introdueixi els caràcters de la imatge)
*

EIT Health Espanya
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar assistència i rebre novetats més informacions d'Amics de la UAB.*
Desitjo fer-me soci AmicsUAB i vull que em contactin a tal fi .
Nota legal:

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat